Články v kategorii Paršat ha-šavua

  • Žádné rubriky
Tecave Středa, 16. 08. 2006 - כ"ב אב תשס"ו
שמות פרק כ״ז (כ) וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד: (כא) בְּאֹהֶל מוֹעֵד מִחוּץ לַפָּרֹכֶת אֲשֶׁר עַל הָעֵדֻת יַעֲרֹךְ אֹתוֹ אַהֲרֹן וּבָנָיו מֵעֶרֶב עַד בֹּקֶר לִפְנֵי יְהוָֹה חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתָם מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: ס שמות פרק כח (א) וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת בָּנָיו אִתּוֹ מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל […]

Truma Středa, 16. 08. 2006 - כ"ב אב תשס"ו
שמות פרק כ״ה (א) וַיְדַבֵּר יְהוָֹה אֶל משֶׁה לֵּאמֹר: (ב) דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי: (ג) וְזֹאת הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר תּקְחוּ מֵאִתּם זָהָב וָכֶסֶף וּנְחשֶׁת: (ד) וּתְכֵלֶת וְאַרְגּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ וְעִזּים: (ה) וְעֹרֹת אֵילִם מְאָדּמִים וְעֹרֹת תְּחָשִׁים וַעֲצֵי שִׁטּים: (ו) שֶׁמֶן לַמּאֹר בְּשָׂמִים לְשֶׁמֶן הַמּשְׁחָה וְלִקְטֹרֶת הַסַּמּים: (ז) אַבְנֵי שֹׁהַם וְאַבְנֵי […]

Mišpatim Středa, 16. 08. 2006 - כ"ב אב תשס"ו
שמות פרק כ״א (א) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם: (ב) כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם: (ג) אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו: (ד) אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו: (ה) ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני […]

Jitro Středa, 16. 08. 2006 - כ"ב אב תשס"ו
שמות פרק י״ג (א) וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו כי הוציא יהוה את ישראל ממצרים: (ב) ויקח יתרו חתן משה את צפרה אשת משה אחר שלוחיה: (ג) ואת שני בניה אשר שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה: (ד) ושם האחד אליעזר כי אלהי אבי בעזרי ויצלני מחרב […]

Bešalach Středa, 16. 08. 2006 - כ"ב אב תשס"ו
שמות פרק י״ג (יז) ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן ינחם העם בראתם מלחמה ושבו מצרימה: (יח) ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים: (יט) ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בני ישראל לאמר פקד […]

Bo Středa, 16. 08. 2006 - כ"ב אב תשס"ו
שמות פרק י׳ (א) ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו: (ב) ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני יהוה: (ג) ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר יהוה אלהי העברים עד […]

Vaera Středa, 16. 08. 2006 - כ"ב אב תשס"ו
שמות פרק ו׳ וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני יהוה: וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי יהוה לא נודעתי להם: וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ מגריהם אשר גרו בה: וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם ואזכר את בריתי: לכן אמר לבני ישראל אני […]

Šemot Středa, 16. 08. 2006 - כ"ב אב תשס"ו
שמות פרק א׳ ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו: ראובן שמעון לוי ויהודה: יששכר זבולן ובנימן: דן ונפתלי גד ואשר: ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים: ספר שמות מתחיל במילים ״ואלה שמות״ וכתיב בתריה ״ויוסף היה במצרים״. אמר רש״י מאי קמשמע לן במילים-יוסף היה במצרים ״והלא הוא […]